Logowanie

Cennik dostępu do internetu oraz pozostałych usług

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale Promocje

Instalacja (ceny brutto)

Czas trwania umowy Abonament
do 40,00 zł
Abonament
od 50,00 do 65,00 zł
Abonament
od 80,00 zł
Sieć drogą radiową umowa na 48 miesięcy 1 zł 1 zł 1 zł
Sieć drogą radiową umowa na 36 miesięcy 1 zł 1 zł 1 zł
Sieć drogą radiową umowa na 24 miesięcy 100 zł 50 zł 1 zł
Sieć drogą radiową umowa na 12 miesięcy 400 zł 300 zł 200 zł
Sieć drogą radiową umowa na czas nieokreślony 500 zł 500 zł 500 zł

Istnieje możliwość rozbicia ceny instalacji przy umowach na czas określony. Dopłatę do abonamentu obliczamy wg wzoru: cena instalacji / 10 = dopłata dodawana do abonamentu przez kolejne 12 miesięcy trwania umowy.

Przepustowości dostępowe drogą radiową oraz ceny abonamentu

Prędkości do abonenta / od abonenta (Mb/s) 8/1 8/2 8/4
 Kwota abonamentu 100,00 zł  140,00 zł 180,00 zł
 Promocyjna kwota abonamentu 49,00 zł 60,00 zł 80,00 zł

 

Prędkości do abonenta / od abonenta (Mb/s) 12/1 12/2 12/4
 Kwota abonamentu 160,00 zł  200,00 zł 240,00 zł
 Promocyjna kwota abonamentu 55,00 zł 70,00 zł 100,00 zł

 

Prędkości do abonenta / od abonenta (Mb/s) 16/1 16/2 16/4
 Kwota abonamentu 180,00 zł  240,00 zł 280,00 zł
 Promocyjna kwota abonamentu 59,00 zł 90,00 zł 120,00 zł

 

Prędkości do abonenta / od abonenta (Mb/s) 24/1 24/2 24/4
 Kwota abonamentu 320,00 zł  540,00 zł 680,00 zł
 Promocyjna kwota abonamentu 69,00 zł 120,00 zł 160,00 zł

 

Przepustowości dostępowe światłowodem oraz ceny abonamentu

 Nazwa Start Standard Max
 Przepustowść do/od abonenta 150/30 Mbps 400/50 Mbps 600/100 Mbps
 Cena 55 zł/m-c 69 zł/m-c 90 zł/m-c
 Aktywacja 1 zł 1 zł 1 zł

 

 Usługi dodatkowe

Nazwa Opis Cena brutto
Zmiana opcji prędkości Zmiana taryfy z mniejszej na większą oraz z większej na mniejszą. Zmiana prędkości na większą lub mniejszą w umowie na czas nieokreślony, a także zmiana prędkości na większą w umowie na czas określony. 0,00 zł
Zmniejszenie prędkości Zmiana prędkości na mniejszą w umowie na czas określony. 50,00 zł
Zawieszenie usługi Opłata abonamentowa, płatna w okresie zawieszenia usługi dostępu do Internetu. 50% abonamentu
Zewnętrzy adres IP

Opłata abonamentowa, za korzystanie z indywidualnego zewnętrznego adresu IP.
Przy abonamencie powyżej 99,00 zł zewnętrzny adres IP klient otrzymuje bezpłatnie po uprzednim aktywowaniu tej usługi.

5,00 zł
Ponowna aktywacja dostępu Opłata za odblokowanie dostępu do sieci iNetHD. Opłata nakładana na Abonenta za działania niezgodne z Regulaminem lub w przypadku zaległości finansowych względem Operatora. 15,00 zł
Aktywacja Jednorazowa opłata za aktywację w sieci iNetHD – dotyczy Abonentów z własnym sprzętem radiowym. 1,00 zł
Opłata manipulacyjna Opłata na polecenie Abonenta, za każdą wysłaną do niego fakturę. Faktura wysyłana jest poprzez Pocztę Polską. 10,00 zł
Kara umowna Kara nakładana przez Operatora na Abonenta za zerwanie umowy na czas określony w trakcie jej trwania. Kara nakładana jest w przypadku zerwania lub wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania. Suma ulg przyznanych przez Operatora, Abonentowi w dniu podpisania umowy*
Wizyta technika Opłata za przyjazd technika Operatora i usunięcie awarii w dostępie do sieci iNetHD spowodowanej przez Abonenta 100,00 zł – pierwsza rozpoczęta godzina, 50,00 zł każda kolejna rozpoczęta godzina
Przeniesienie urządzeń na inny obiekt Koszt przeniesienia urządzeń Operatora pod inny adres będący w zasięgu punktów dostępowych Operatora 200,00 zł
Funkcjonalność routera Router + punkt dostępowy pracujący w częstotliwości 2,4 GHz.
Z opłaty zwolniony jest Abonent płacący za abonament więcej niż 89,99 zł.
10,00 zł/miesięcznie

 * Suma ulg = przyznane rabaty na abonament + opłata za instalację na czas nieokreślony - opłata za instalację na czas określony wybrana przez Abonenta na umowie świadczenia usługi dostępu do sieci internet.


Cennik wchodzi w życie z dniem 2024-02-01