Logowanie

Konfiguracja połączenia internetowego PPPoE w Windows 7

Aby skonfigurować połączenie internetowe z użyciem protokołu PPPoE w systemie operacyjnym Windows 7 należy wykonać następujące czynności:

1. klikąć w menu Start opcję Panel sterowania

2. w oknie Panel sterowania kliknąć Wyświetl stan sieci i zadania

3. na kolejnej stronie proszę kliknąć w tekst Zmień ustawienia karty sieciowej

4. na tej stronie należy kliknąć PRAWYM przyciskiem myszy na ikonie Połączenie lokalne (UWAGA! Jeśli łączysz się z internetem bezprzwodowo przy pomocy np. laptopa to należy wybrać Połączenie sieci bezprzewodowej) i kliknąć polecenie Właściwości

5. w oknie Właściwości: Połączenie lokalne (lub Połączenie sieci bezprzewodowej) w sekcji To połączenie wykorzystuje następujące składniki odnaleźć i odznaczyć opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) oraz Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6) i kliknąć przycisk OK

6. w oknie informacyjnym Połączenia sieciowe kliknąć przycisk Tak, a następnie zatwierdzamy wprowadzone zmiany klikając na przycisk OK

 

7. na stronie Połączenia sieciowe klikamy na strzałke powrotu do poprzedniej strony

8. teraz klikamy na tekst Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć

9. w oknie które się pojawi klikamy w tekst Połącz z Internetem, potem w przycisk Dalej

10. na kolejnej stronie okna Połącz z Internetem klikamy w Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)

 11. następnie wpisujemy w polach obok Nazwa użytkownika oraz Hasło przekazane podczas spisywania umowy dane zawarte w Karcie informacyjnej. Ostatnią operacją jaką należy wykonać to kliknięcie w przycisk Połącz aby system Windows przetestował czy połączenie zostało poprawnie skonfigurowane.